Udviklingsforløb

Hos mig kan I få skræddersyede forløb, der gør jeres medarbejdere, ledere, specialister (med lederpotentiale) eller kvindelige talenter i stand til at nå, opnå og nyde mere – uden at slide mere.

Udviklingsforløbene fokuserer på at bringe den enkeltes feminine og maskuline ressourcer balanceret i spil og er langt fra almindelige kurser i effektivitet. Hvert forløb er snarere en personlig rejse, der giver mærkbare gevinster både for deltagerne og virksomheden.

Hvad får deltagerne?

 • Øget bevidsthed om at stå stærkere i sig selv og i omskiftelige omgivelser
 • Mere glæde i arbejdslivet og livet generelt
 • Større bevidsthed om deres styrker, bidrag og ønsker
 • Ny energi og appetit på ansvar
 • Lavpraktiske værktøjer, der kan implementeres i en travl hverdag
 • Træning i bedre at bringe hele sig selv i spil og dermed åbne op
  for flere ressourcer i arbejdslivet

Hvad får virksomheden?

 • Større effektivitet
 • Mere kreativitet
 • Adgang til ny energi
 • Øget begejstring
 • Bedre præstationer
 • Hurtigere resultater

Hvordan foregår det?
Forløbet skræddersyr vi sammen, så det tilgodeser jeres behov og udfordringer – altid med fokus på det, der fylder hos jer lige nu. Til inspiration får I her nogle idéer til temaer.

Ressourcer i balance

 • Træn handlekraften og lyt samtidig til følelser og intuition
 • Træf vigtige beslutninger og vær samtidig blød og favnende
 • Fremstå med autoritet og ager samtidig inkluderende
 • Hav et åbent hjerte og vær samtidig kontant, når det kræves

Personligt lederskab

 • Hvordan kan du være tro mod den du er, og det du vil – i en tid og i sammenhænge hvor mange andre også har forventninger til dig?
 • Hvordan kan du træne din evne til altid at finde løsningsmuligheder og bruge din energi bedst muligt?
 • Hvordan opløser du modstand og dermed træner din evne til at skabe bevægelse og udvikling fremfor stagnation – også i udfordrende situationer og perioder?

Selvregulering og Energi

 • Hvordan kan du stå stærkt og tage vare på din energi, så du både passer på dig selv og er opmærksom på måden, din energi påvirker andre?
 • Hvordan kan du træne din evne til at berolige dig selv – også i pressede situationer og omgivelser?
 • Hvordan kan du få energi til mere og arbejde med energi som en ressource, så du får udbytte af at styre din energi bevidst?

Grunden til at jeg fremhæver netop disse temaer er, at erhvervslivet i dag overvejende hviler på maskuline ressourcer som højt tempo, handling, analyser, fakta, resultatfokus, kontrol osv. Men udvikler vi evnen til at kombinere disse med feminine ressourcer som intuition, tillid, kreativitet og indre fokus, opnår vi sammen meget mere – med meget mindre slid.

Kontakt mig endelig for en spændende og uforpligtende snak om mulighederne.

”Anja har i mine øjne fundet den perfekte balance mellem det maskuline og det feminine lederskab og forstår at aktivere de facetter, der skal til for at kunne begå sig – også i en virksomhed, der er præget af maskulin vanetænkning – uden at give køb på at være sig selv”

Peter Hansen, Head of People & Development, DONG Energy Wind Power
(tidligere direktør for HR & Arbejdsmiljø, Københavns Lufthavne A/S)

”Anja har drevet et forløb som en del af vores talentudviklingsprogram. Mange af deltagernes nærmeste ledere har givet udtryk for, at deres medarbejder har høstet udbytte i form af større overskud, bedre overblik, mindre offer-kommunikation og stærkere dømmekraft. Lederne har dermed fået højere præsterende medarbejdere, som nu samlet set arbejder med en bedre bæredygtighed i deres tilgang til arbejdet og livet”

Michael Havnstrup Bech, HR-Ledelsesudviklingskonsulent & HR-Partner, Københavns Lufthavne A/S

”Både som organisationsudvikler, underviser og mentor formår Anja at trække på både sin maskuline og feminine side og inspirere andre til det samme. Anjas tilgang er anderledes og effektfuld, og med åbenhed, enkle midler og en kærlig insisteren aktiverer hun bl.a. deltagernes følelser og intuition som et kraftfuldt supplement til tanker og intellekt. Effekten er et stærkere indre ståsted i en verden fuld af konstante ydre forandringer”

Lotte Brøndtoft, HR-udviklingsdirektør, BEC

”Opnå mere uden at slide mere" er yderst værdsat blandt Finansforbundets medlemmer. Hun inviterer dem til at trække på både feminine og maskuline ressourcer med fokus på at balancere og arbejde med energi, tillid, pause og indadvendthed i arbejdsdagen og livet – samtidig med at mål, resultater, handling, udadvendthed og analyse får plads. Den positive feedback på effekten i arbejds- og privatlivet er massiv. Jeg anbefaler varmt Anja og hendes tilgang”

Kristine Blom Hoffbeck, Senior konsulent, Finansforbundet