”Når du navigerer efter dit indre kompas og genskaber forbindelsen til hele dig – med alle de ressourcer, du rummer – skaber du bedre resultater uden at slide dig selv op”

Anja Westy Larsen

Om Kaiba

Tænk, hvis bedre resultatskabelse og større balance i karrieren og livet generelt kan gå hånd i hånd? Hvis vi kan genopdage eksisterende ressourcer i os selv, som gør, at vi kan opnå mere uden at slide mere? Og endda med større livsgnist og glød.

KAiBA er til for at lære målrettede, ressourcestærke og ambitiøse mennesker på arbejdspladser og i privat-regi netop det. Til dyb glæde for den enkelte og til stor gevinst for virksomheden i form af større effektivitet, kreativitet, energi og gejst.

Metoden bag
Metoden er kort fortalt at få mennesker til at ’gå på to ben’: at balancere de maskuline og feminine ressourcer, vi allerede har i os. Det handler ikke om køn. Det handler om effekten af at arbejde med både analyse, handlekraft, struktur, mål og resultatfokus og samtidig give plads til energi, intuition, væren, tillid og kreativitet i arbejdsdagen – og i livet. Og altid med afsæt i integritet.

Mange af os bruger kun det ene ben og trækker dermed langt fra på alle de værdifulde ressourcer, vi rent faktisk rummer og har til rådighed. Den ubalance koster dyrt, fordi glæden forsvinder, energien løber ud og resultaterne når ikke de niveauer, de kunne.

Mennesket bag
Jeg hedder Anja Westy Larsen og arbejder både som konsulent, mentor og underviser på åbne forløb i eget regi og lukkede forløb i virksomheder. Mit speciale er at bringe de feminine og maskuline ressourcer i spil på måder, der løfter resultaterne.

Jeg inddrager både krop, sind og sjæl i mit arbejde, og min stil er åben, inviterende og kærligt insisterende. Alt i alt byder det på personlige indsigter, der rykker mennesker, så de kan nå mere uden at slide mere – og dermed også rykke de virksomheder, de arbejder for. Bag mig har jeg en personlig historie, som jeg åbenhjertigt og ærligt deler, og en lang karriere med fokus på organisations- og medarbejderudvikling:

1 2
2010 -:Kurser i ind- og udland i feminint lederskab, intuition, energiledelse, clairvoyance o. lign.
2012:Stifter af KAiBA
2006 - 2013:HR Udviklingschef i Københavns Lufthavne
2001 - 2006:Management konsulent i PA Consulting Group
2001:Cand.Merc.SOL (strategi, organisation og ledelse) fra Handelshøjskolen i København
1998:SPRØK fra Handelshøjskolen i København
Før 1998:Studier og trainee jobs i Belgien, Frankrig og USA