Facilitér med både hjerne & hjerte

Lær at facilitere rum, hvor både krop, sind og sjæl er i spil – og skab endnu mere effektfulde og vedvarende forandringer i både mennesker og organisationer

Nyt forløb starter op i 2022

Hjerne&Hjerte-faciliteringsmetoden er til dig, som driver, leder eller gennemfører workshops eller udviklingsforløb, og som vil skabe vedvarende og effektfulde resultater ved at forstærke dine nuværende værktøjer og metoder med mere integritet, nærvær og hjerte. Få større gennemslagskraft og kom dybere med dine deltagere.

For undervisere, proceskonsulenter, forandringsagenter, HR-konsulenter, ledere og andre facilitatorer.

Genkender du det her fra, når du faciliterer en udviklingsworkshop eller forandringsproces?

 • Du kan dine faciliteringsmetoder - alligevel føles det som om, at dine budskaber ikke helt finder grobund i dine deltagere, og de vender efter noget tid tilbage til at gøre som før.
 • Dine deltagere er mødt op, fordi de skal, men de er ikke åbne for at deltage og bidrage.
 • Alle forstår rationalet bag de forandringer, der skal ske, men de bliver ikke omsat i praksis, selvom alle nikker indforstået med planen, når mødet eller processen er slut.
 • Du har ikke tid nok stillet til rådighed til at forankre forandringerne eller processen ordentligt, men den bliver noteret som succesfuld alligevel, selvom du ved, at det ikke er virkeligheden.

Som facilitator og ansvarlig for forandringsprocessen bliver du mere og mere frustreret, og følelsen af utilstrækkelighed sniger sig ind. Dét potentiale du skal hjælpe med at forløse, eller den forandring du skal gennemføre – hos individer eller i organisationer - sker ikke, trods din store indsats. Der bliver ikke skabt reelle og vedvarende forandring.

Det er der en helt særlig grund til:

Forandringer er komplekse, omskiftelige, uforudsigelige og ukontrollerbare.

Ligesom mennesker.

Og skal facilitering virke effektivt, skal den være ligesådan.

Lad mig uddybe:

På den ene side har vi virksomheder, som i dag primært opererer ud fra de såkaldte maskuline dyder (også kaldet yang), som struktur, systemer, data, analyser, tempo, målrettethed, eksekvering, optimering, styring, kontrol og målbarhed.

iconfinder_cell-6-2_234418

På den anden side har vi medarbejdere, som har lært sig at arbejde og præstere under de forudsætninger. Den primære tilgang er hovedet og intellektet

iconfinder_64_3703152

Men medarbejdere har også en krop og følelser med på arbejde – de feminine dyder (yin) - uanset hvor meget eller lidt de viser og bruger dem. Og kroppen og følelser er nøglen til, om forandringer reelt bliver integreret eller forbliver et intellektuelt anliggende.

Årsagen er, at al forandring bliver betragtet som ’fare på færde’ af sindet og kroppen – også selvom hovedet har forstået budskabet, og ændringerne ikke opleves som ’farlige’. Forandringer skaber modvilje i alle – nogle gange ubevidst - og kan ikke rationaliseres væk. Det er en del af menneskets natur at have modstand på forandringer.

Som facilitator står du derfor i et dilemma:

1) Skal du ignorere det faktum, at forandringer skaber modstand i mennesker og forpurrer dit arbejde eller
2) bruge endnu mere tid på at argumentere til fornuften for alle de gode grunde til forandring – med fare for at ende i 1) alligevel …

Vid, at det hverken handler om, at du er en dårlig facilitator eller, at mennesker ikke vil forandringer i dybden.

Problemet er, at mennesker ikke kan integrere og udføre forandringer effektivt nok, når kun den maskuline side af dem er blevet aktiveret, engageret og involveret i processen. Det svarer til at forvente, at en bil kan køre med kun hjul på den ene side.

Problemet er, at din facilitering mangler det feminine element til at balancere det maskuline.

Beklager, at jeg siger det så direkte, men det er desværre et smertefuldt faktum, at alt for mange gode faciliteringsuddannelser og –værktøjer (som jeg også selv har brugt), ligesom virksomheders tilgang, også er baseret på næsten udelukkende den maskuline, hovedstyrede tilgang med struktur, modeller, teori og rationale som omdrejningspunktet. Det stiller udøveren: dig i en situation, hvor du ikke kan levere de forankringer som er mulige eller påkrævet, men som kan forbedres markant ved at tilføje simple elementer med feminint fokus til faciliteringen.

Effekten af det er helhedsforankrende forandringer, der virker, fordi de faciliteres til det hele menneske.

Og hvordan kan heldigvis læres.

rotate

Hjerne&Hjerte-metoden lærer dig at skabe effektfulde og helhedsorienterede workshops, forandrings- eller udviklingsprocesser med et balanceret fokus på både yin og yang – på det hele menneske.

Du lærer at arbejde med både mål og proces, både intellekt og intuition, både aktivitet og pause, både kontrol og tillid og meget mere – eller sagt helt simpelt: du lærer at inddrage krop, sind og sjæl i din facilitering på linje med intellekt, metoder og systemer. Resultatet er deltagere, der i langt højere grad både forstår, køber ind og er i stand til at gennemføre forandringer.

Med denne tilgang bliver forandringsprocesser mere realistiske i både tid og virkemidler, og de ressourcer i tid og energi som investeres, giver langt mere effekt og langvarige resultater.

"Jeg har oplevet Anja som facilitator, både som deltager på et af Anjas forløb og som indkøber af et ledelsesudviklingsforløb - og jeg er så begejstret over, at Anja nu udbyder dette forløb, hvor hun deler ud af sine erfaringer, værktøjer og særlige evne.

Vi har brug for at få suppleret de klassiske faciliteringsværktøjer, når vi taler om udviklings- og forandringsprocesser. Virksomheder spilder tid og penge hver dag på forandringsindsatser, der ikke virker. Anja tilbyder et konkret og effektivt bud på, hvordan du som facilitator kan udvikle dine kompetencer og supplere din værktøjskasse, så indsatserne i højere grad bliver omsat til ny adfærd i hverdagen.

Anjas både målrettede, insisterende og kærlige faciliteringsstil bør alle facilitatorer af udviklings- og forandringsprocesser kende. En stil der er struktureret og fokuseret, og samtidig indlevende, hjertelig, nærværende og fleksibel. En stil der både tager forandringsopgaven alvorligt og samtidig rummer deltagerne, og det de hver især bringer med sig."

Lotte Brøndtoft, tidligere HR Direktør og nu Selvstændig

Hvad gør Hjerne&Hjerte-metoden dig i stand til som facilitator?

 • At bringe krop, sind og sjæl i spil på lige fod med intellektet og på den baggrund kunne frembringe endnu større buy-in og evne til rent faktisk at ændre adfærd.

 • At skabe et trygt rum for deltagerne, som understøtter den energi og det formål workshoppen/udviklingsforløbet har – og som dermed inspirerer til at bringe mere af sig selv i spil.

 • At skabe et lige så trygt rum indeni dig, hvor du ved, hvordan du håndterer modstand, svære følelser og det uforudsete og kan bruge det som transformator for ikke bare den enkelte men alle deltagere.

 • Med empati og rummelighed at kunne ’holde andre’, når de er sårbare, vrede, fyldt af frygt eller andre svære følelser – uden at gøre dem forkerte eller tage ansvar for deres følelser – men hjælpe dem til at bringe dem ligeværdigt ind i dialogen og processen (igen).

 • At kunne skelne imellem hvornår, du skal holde fast i agendaen, og hvornår du skal give slip og gå med det, der sker i rummet og har brug for opmærksomhed (det her alene vil adskille dig markant fra andre facilicatorer, som ikke tør afvige fra planen og derfor mister deltagerne og det fulde udbytte af mødet eller kurset).

Til din personlige værktøjskasse får du tilført:

 • At finde din helt egen stil og form som facilitator (underviser/proceskonsulent) – så du mærker og kender dit stærke ståsted indeni dig, og hvor du bruger dig selv balanceret – dvs. både dine yang/maskuline og yin/feminine facetter som inspiration og udvikling for andre.

 • Hvordan du kontakter og bruger din intuition og/eller intuitiv læsning i både din forberedelse og facilitering – og hvordan du stoler på den og italesætter den, uden at tage patent på virkeligheden.

 • Hvordan du skaber en målrettet og effektiv ramme for dine udviklingsseancer, som hviler på både yin og yang, og hvordan du justerer din proces eller dit forløb efterfølgende ift., hvordan workshoppen rent faktisk forløb (her tager du ansvar for din egen udvikling som facilitator og lærer at integrere dine nye erfaringer i din næste facilitering).

Konkret lærer du:

 • Hvordan du læser og går med energien i rummet og stoler på dine egne impulser og person som facilitator som supplement og forstærkning til dine eksisterende værktøjer.

 • At arbejde energetisk og med energi som afsæt for at mærke, fornemme, påvirke, guide og understøtte dine deltagere og formålet med mødet.

 • Guide meditationer og visualiseringer – herunder lære, hvordan du bringer gruppen til stede i rummet og fokuserer deres energi.

 • At træne facilitering i praksis og få feedback og støtte til justeringer, så du bliver endnu mere stærk og tryg i din faciliteringsrolle.

 • At kende forskellene på yin og yang set med lærings- og udviklingsbriller, så du kan indarbejde begge dele på en naturlig måde i din facilitering og bruge begge som styrker til at understøtte det, du ønsker at skabe og opnå for dine deltagere.

Hjerne&Hjerte-forløbet træner dig gradvist og nænsomt i at komme i kontakt med dit eget hele. Det gør dig til en endnu mere effektfuld og værdiskabende facilitator, for når du hviler i dig selv og din rolle, kan dine deltagere også – det er i den symbiose, at de afgørende og vigtige forandringer sker.

Forskellen på yin og yang

Yang (det maskuline) rummer det rationelle, målrettede, analytiske, tempofyldte, handlekraftige og strukturerede.

Yin (det feminine) rummer intuition, kreativitet, tillid, empati, indadvendthed og evnen til at åbne hjertet og fokusere vores energi.

Når du påvirker deltagerne gennem både krop, følelser, sjæl og intellekt faciliterer du til det hele menneske. Det er i samspillet og vekselvirkningen mellem yin og yang, at samskabelse og integration opstår, som er en forudsætning for at skabe effektfulde og varige forandringer i både mennesker og organisationer

”Anja har en unik evne til at holde og skabe et trygt, tillidsfuldt læringsrum, som får dig til at sænke paraderne og gå ind i det, der er. Hendes kontakt til de energier, der er i et rum, er helt enestående og hendes intuitive læsning af rummet og af den enkelte deltager skaber mod på at skabe forandring igennem at arbejde med dine egne indre begrænsende tanker. Du går fra Anjas workshops næret i både krop, sjæl og sind”.

Sabina Furbo, Finansforbundet, deltager på ’Forløs din feminine kraft’- hold 2

Hvem er denne her type facilitering præcis til?

Den er til dig, der er facilicator, underviser, proceskonsulent, leder, HR-konsulent, forandringsagent eller på anden måde driver, leder eller gennemfører workshops, udviklingsforløb eller lignende, og som:

 • Mangler metoder og indsigt til at kunne planlægge, facilitere og gennemføre disse workshops eller udviklingsforløb endnu mere effektfuldt – og med integritet, nærvær og hjerte som vigtige løftestænger, men uden at miste fokus på mål og resultat.
 • Måske allerede har en faciliteringsuddannelse, men længes efter at finde din egen stil og ståsted som facilitator, og ønsker at supplere dine traditionelle faciliteringsværktøjer og opnå endnu mere effektfuld facilitering ved at bringe både krop, sind og sjæl i spil – hos både dig selv som facilitator og hos deltagerne
 • Gerne vil lære at slippe et altoverskyggende fokus på præstation og i stedet finde modet til at facilitere uden at skulle vide alt på forhånd, men kunne læne dig mere og mere ind i at være dig, og det som sker i rummet – for at erfare, at netop dét nærvær gør en særlig forskel.

Hjerne&hjerte-metoden er en ekstra dimension til din facilitering. Du får langt flere tangenter at spille på – herunder dig selv, din historie og personlighed.

Alt det får du med på forløbet:

 • Enkle, let forståelige og brugbare modeller, som hviler på teori, som jeg har ’tygget igennem for dig’, og har praktisk erfaring med virker i praksis.
 • Fokus på, hvordan du kan bruge og tage afsæt i teorien på din egen måde, så du kommer til at transformere endnu mere i din rolle som facilitator.
 • Konkret at arbejde med, hvordan du kan skabe endnu mere effektfulde og bæredygtige resultater for både de mennesker og/eller virksomheder, du arbejder for (du vil bruge dine egne cases som afsæt igennem hele forløbet).

Min stil er praktisk – dvs. væk er en masse teori og mange forskellige modeller, ind kommer øvelse, træning og feedback på at bringe den, du allerede er, endnu mere i spil som en styrke og en unik kant i din facilitering.

Mit afsæt og tilgang:

Jeg har selv – indtil for ca. 10 år siden – brugt mig selv fra et primært maskulint sted, og mærket konsekvenserne ikke bare for mit eget indre og liv, men også for de forandringer jeg i hele min karriere har været ansvarlig for at drive og skabe, først som management konsulent, så HR Udviklingschef og senere selvstændig. Først da jeg forstod vigtigheden af mit ’andet ben = yin’, begyndte jeg at skabe virkelige og vedvarende forandringer – og det til trods for, at jeg indtil da, blev anerkendt for netop min evne til at drive forandringer.

Start

1:1

Modul 1 - Den balancerede proces

Gruppetræning & kropsterapibehandling

Modul 2: Intuitivt nærvær & Evnen til at skabe og holde et rum og energien

Gruppetræning & kropsterapibehandling

Modul 3: Rumme svær energi og modstand – hos deltagerne

Gruppetræning

Modul 4: Rumme svær energi og modstand – i dig selv

1:1 & Gruppetræning

Modul 5 - Din personlige stil og udfordring

Gruppetræning

Modul 6 - Fælles "Certificering"

afslutning

Prisen for at kunne skabe endnu mere effektfulde og afgørende forandringer

Pris: 35.000 kr. + moms.

Early Bird pris 29.500 kr. + moms, hvis du tilmelder dig inden 1. marts 2021.

Mislykkede forandringsprocesser eller demotiverede mennesker koster langt mere end 29.500 kr., og med den investering kan du som facilitator, og den virksomhed du arbejder for, opnå resultater, der tjener pengene ind alene på arbejdsgejst og forandringsvilje.

For prisen får du:

 • 6 fælles undervisnings- og træningsmoduler.
 • 7 undervisningsdage inkl. lækker forplejning på skønne Skodsborg Kurhotel (www.skodsborg.dk).
 • 2 individuelle sessioner med mig á ca. 1,5 times varighed afhængig af dit behov.
 • 5 gruppetræningsseancer.
 • 2 kropsterapibehandlinger med Pia Kelter-Legendre (kropsbehandler og træner med afsæt i manuvision), som understøtter din krop i at åbne op og give slip på gamle mønstre og overbevisninger i din rolle som facilitator.
 • En overnatning på Skodsborg Kurhotel inkl. forplejning og adgang til spa og træningsfaciliteter.
 • Afslutningsmiddag og fejring.
 • Løbende inspiration og materialer.
 • Følgeskab i gruppen hele vejen igennem.
 • 8 måneders målrettet udvikling med støtte og sparring fra mig hele vejen, også imellem undervisningsmodulerne.

Herudover er der mulighed for at tilkøbe, at jeg deltager på en konkret faciliteringsopgave for efterfølgende at kunne give feedback også uden for ’øvelseslaboratoriet’ på selve forløbet. Dette vil koste 2.500 kr. + moms for både sparring omkring program, deltagelse i selve mødet (op til ca. 2 timer) og en efterfølgende feedback seance. Dette kan tilkøbes anytime undervejs i forløbet.

Antal deltagere:
6-10 personer – der tages dog naturligvis forbehold for alle gældende Corona-restriktioner.

Hvor:
Afholdes i lækre nærende rammer på Skodsborg Kurhotel (www.skodsborg.dk), da forløbet vil blive intenst og også skal opleves som en forkælelse af dig.

Hvornår:
Nyt forløb i 2022 - datoer er på vej.

Kursusforløbet:

Hele forløbets opbygning og sammensætning vil fungere som afsæt for at forstå, hvad et balanceret yin/yang forløb betyder i praksis. Derfor vil vi ’gå meta på vores eget forløb’ og min facilitering af dette for derigennem også at lære.

Din egen læring og træning bliver understøttet af 2 individuelle sessioner med mig, og 5 gruppetræningssessioner imellem undervisningsmodulerne, som selv aftales og gennemføres – med afsæt i vejledning fra mig.

Jeg vil også sende ’kærlige remindere’ og inspiration undervejs – som understøtter fokus, udvider perspektiver, minder om og holder jer til ilden.

home-img-2
grupper2
grupper3
grupper4

Hvorfor er denne type facilitering vigtig for dig, der arbejder med mennesker og organisationer?

Virksomheders hverdag er i dag præget af øget hastighed, flertydighed, usikkerhed og kompleksitet.

Men langt de fleste virksomheder reagerer i mine øjne for ensidigt på disse omskiftelige vilkår ved primært at skrue på knapper, som bunder i yang (maskuline dyder) som struktur, systemer, analyser, tempo, målrettethed, eksekvering og styring. Det forhindrer både medarbejdere og virksomhed i at agere tilstrækkeligt fleksibelt og hurtigt, fordi de nye vilkår i endnu højere grad fordrer tillid, intuition, rummelighed, pauser, evnen til at være i kaos etc. Det er de feminine dyder (yin). Mestrer vi ikke også disse dyder, brænder vi sammen, bliver hægtet af eller mister fodfæste. Det koster både virksomheder og den enkelte dyrt.

Derfor skal den nye tids facilitering tale til og involvere både de maskuline og feminine dyder, fordi vi er hele mennesker også, når vi er på arbejde og især, når vi skal omfavne og gennemføre forandringer. Som Hjerne&Hjerte-facilitator er du i stand til at bringe deltagernes krop, sind, følelser og intellekt i samspil på én gang. Du vil derfor skabe helhedsorienterede forandringer, der gavner både på den enkeltes udvikling og virksomhedens ressourcer og bundlinje.

"Som deltager i Anjas undervisning inviteres man ind i et hjerterum, hvor energien er opløftende, optimistisk, positiv, kærlig, tillidsskabende og imødekommende. Det er uundgåeligt ikke at føle sig hjemme og åbne op for sit indre – også selvom man er i et rum fyldt af mennesker, man aldrig har mødt før. Anjas faciliteringsstil indbyder til åbenhed, fortrolighed, fordybelse og selvreflektion, og dagen foregår i et roligt og balanceret tempo som en stærk kontrast til vores hektiske hverdagsliv.

Hver gang jeg har været sammen med Anja, bliver jeg mindet om, at livet sagtens kan leves langsommere uden, at jeg går glip af noget. Tværtimod. Hvis jeg stopper op, lytter til min krop, til min intuition, til naturen omkring mig, så dukker det op, som er vigtigt lige nu – og alt andet falder på plads efter sin egen tidsplan. Én ting, som jeg også sætter utrolig meget pris på – og som ofte bliver glemt eller fraprioriteret i en travl arbejdsdag - er de æstetisk smukke opgivelser, som danner rammen for Anjas undervisning. Der sker simpelthen noget magisk, når Anja kombinerer undervisningen med et fredfyldt rum tæt på naturen og med dufte, indtryk og forplejning, der nærer alle menneskets sanser. Jeg er vild med det!"

Heidi Vilsfort, Director, Internal Communications & CSR, ALK