Bringing back the Feminine

Genopdag og bliv hende du g(l)emte et sted undervejs – og transformer både dit arbejdsliv og privatliv

Genkender du dig selv i (dele af) det her?

+ Dit drive har bragt dig langt.
÷ Men du mærker en stigende tomhed indeni dig.

+ Du er målrettet og kan lide at skabe resultater.
÷ Men du er ikke længere rigtig glad, selvom du lykkes.

+ Andre synes, du gør det godt.
÷ Men aldrig helt godt nok, synes du. Noget kan altid blive bedre eller mangler.

+ Du har så meget at være glad for.
÷ Men kan ikke helt mærke det – du længes efter at leve, sanse, nyde og tage livet endnu mere ind.

Det er som om, du glemte at stoppe op undervejs og nu er livet blevet, som det er, uden at du ville det sådan - mens du længes efter noget andet og mere.

Hvis du er bare en smule som mig, er en del af forklaringen, at du er blevet skolet til og anerkendt for at tænke rationelt, være målrettet, analytisk, struktureret og kunne præstere. Og det har bragt dig langt.

Det er maskuline karaktertræk, som er effektive og velansete i en verden styret af præstation og ydre resultater.
Det er ikke problemet.

Problemet er, at det har bragt dig væk fra modvægten til de maskuline træk: dine medfødte feminine styrker som eksempelvis din intuition, dit nærvær, din dybtfølte indre ro og tillid, din kreativitet og evne til at mærke – og dermed også din evne til at bruge alle dine ressourcer i vekselvirkning og balance, så du både:

 • er mentalt skarp og samtidig lytter til dine følelser og intuition
 • kan træffe (vigtige) beslutninger og samtidig være inkluderende
 • har et åbent hjerte og samtidig kan have gennemslagskraft, når det kræves
 • står ved dig selv og samtidig kan være fleksibel og rummelig
 • er resultatfokuseret og samtidig i tillid til, at du ikke behøver have styr på eller vide alt på forhånd
 • kan præstere og samtidig sikre de nødvendige pauser, så du ikke knokler eller løber tør for energi.

Og det gør dig halvt så ressourcefuld – og glad - som du kunne være.

Bringing back the Feminine stopper du op og genskaber forbindelsen til hele dig selv. Uden at give slip på dine ambitioner og målrettethed genopdager du dig selv, og vækker de sider af dig som du enten har gemt væk eller glemt. Du lærer at navigere efter dit eget indre kompas, og skabe resultater, der er vigtige for dig - uden at slide dig selv (endnu mere) op.

Hvordan?

Din feminine side (yin) handler om at høre til og være i kontakt med din egen grundfølelse af at være god nok, som du er – og med alt det, du er. Din maskuline side (yang) om at vise, hvem du er og at træde i karakter som dig.
I et afbalanceret forhold er det en meget kraftfuld kombination.

Men har du lært at præstere mere end at være, har du et sted på vejen afvist (store dele af) din feminine essens. Dømt den mindre brugbar, ubetydelig eller svag, og med det mistet din dybe og medfødte kontakt til din egen værdi.

Underbruger vi den feminine del af os selv, er vi nødt til at overbruge den maskuline. Det kan komme til udtryk ved, at vi bliver overansvarlige, selvopofrende, kontrollerende, yder mere end nødvendigt, knokler og slider, fokuserer på at levere (konstant) – og måske bliver opfattet som kontante eller hårde.

Vi bliver med andre ord mere maskuline end godt er. Og længes (måske ubevidst) efter at være hele os, men har glemt hvordan vi giver os selv lov til det.

Det er hårdt at leve sådan.
Og unødvendigt.

Oplever du, at hverdagen koster mange kræfter uden, at du bliver tilstrækkelig fyldt op igen – er din balance sikkert tippet. Det er bevægelsen tilbage til den komplette, feminine kvinde, som jeg gerne vil vise og lære dig på Bringing back the Feminine. Hvor du både føler dig god nok, som du er uden at skulle præstere dig til det, og stadig kan bruge dine maskuline talenter for at skabe – og derfor kunne gøre en reel forskel i både din karriere og dit privatliv. Hvor du som kvinde står stærkt, autentisk og trygt i både din maskuline og feminine essens.

grupper1
grupper2
grupper3
grupper4

Deltag på forløbet og:

 • Lær i dit eget tempo at spørge og lytte til, hvad du har overhørt for længe
 • (Gen)find dit mod til at stå ved dig selv, det der er vigtigt for dig, og det der giver dig energi
 • Bliv en der stoler på sin intuition og lader den være din indre guide til mere ro og tilfredshed
 • Lær at mærke din krop, dens signaler, og hvordan du reagerer i tide og med respekt for dig selv
 • Stå stærkt i din sårbarhed og lær at bruge den til at bygge bro mellem mennesker fremfor afstand
 • Lær at åbne dit hjerte og bære det med dig i det, du gør og den, du er – også i arbejdslivet
 • Oplev tilliden til, at du kan være til uden at skulle være nogen eller noget hele tiden
 • Lær at styrke dine feminine ressourcer og balancere dine maskuline sider, så de støtter og forstærker hinanden 

Giv dig selv tid til (igen) at mærke,

 • hvem du er
 • hvad du vil
 • og hvor du er på vej hen

Som kvinde, som mor, som datter, som medarbejder, som karrierekvinde og som menneske.

Hvor vil du egentlig hen?

I forsøget på at leve op til både vores egne og andres forventninger og anerkendelse, kan vi miste kontakten til os selv. På dette forløb er kontakten indadtil til dig fra dig i fokus. Hvad du mærker, hvad der vil have tid og plads, så du kan tage din plads i dit liv. Helt og fuldt.

Vi har brug for det feminine

Jeg oplever, at mange kvinder (ubevidst) sidestiller feminine kvaliteter som eksempelvis pauser, langsommelighed, at bede om hjælp og være følsom med at være svag, sårbar eller ynkelig. Det er kommet i ’duer ikke’ kassen, og med det har vi afskåret os selv fra at kunne være hele – med det hele.

Det koster.
I kontakten til dig selv.
I din autencitet.
I dit lederskab.
I din evne til at sætte sunde grænser for dig selv.
I din livsudfoldelse.
I både dine professionelle og private relationer.

Det er nemt at blive ved at gøre, som du har lært og er blevet vant til. Men når du lukker ned for din feminine energi og kraft og ikke har den dybe, vedvarende kontakt til dig selv, skaber det problemer. For din handlekraft. For din balance i livet. For om andre kan mærke dig. For din lyst (til noget og nogen). For din personlige integritet. For din mening med livet. For din evne til at være og skabe i samspil.

Vi kan (gen)lære at være den, vi egentlig er. Til glæde for os selv og dem omkring os.

”Anja har en unik evne til at holde og skabe et trygt, tillidsfuldt læringsrum, som får dig til at sænke paraderne og gå ind i det, der er. Hendes kontakt til de energier, der er i et rum, er helt enestående og hendes intuitive læsning af rummet og af den enkelte deltager skaber mod på at skabe forandring igennem at arbejde med dine egne indre begrænsninger. Du går fra Anjas workshops og udviklingsrum næret i både krop, sjæl og sind”.

Sabina Furbo, Finansforbundet

om-kaiba2

Mit mål er at hjælpe dig til at:

 • Kunne leve med hjerne og hjerte i samspil.
 • Kunne skabe de resultater som er vigtige for dig, uden at slide.
 • Kunne være både/og – og ikke pakke sider af dig væk.
 • Skabe balance mellem arbejdsliv og privatliv og være en tilfreds kvinde begge steder.
 • Være en hel kvinde. I ro med dig selv.

Min gennemprøvede metode bygger på 5 centrale elementer:

INTEGRITET – at gøre og sige i det ydre, som det lyder og føles i dit indre.

UDSTRÅLING – den usynlige, men mærkbare energi kvinder, der lever indre styret, har i overflod.

KRAFTFULDHED – styrken der opstår, når du ikke længere indgår usunde kompromisser, men lader dig dirigere derhen, hvor livet flyder og føles godt, også selvom det kan være udfordrende.

MOD – til at turde være sårbar og stærk på én gang og stå ved den du er, også når andre mener noget andet om den du skal være, eller det du skal gøre og ville.

BALANCE – når du inviterer de fortrængte og forviste sider af dig selv tilbage og oplever, at tomheden bliver erstattet af en palette af lettilgængelige følelser, udtryk og nye behov, som kendetegner dig i balance.

Dette forløb er for dig der:

 • Har fordømt essentielle sider af dig selv forkerte og nu har svært ved at få luft i en travl hverdag
 • Savner flere glædesstunder, der varer længere end et øjeblik
 • Føler du går glip af livet lige nu og her
 • Prøver at kontrollere dig til tryghed, men aldrig opnår det
 • Kæmper med at føle din indsats er (god) nok, selvom du yder langt mere end nødvendigt
 • Er holdt op med at mærke og stå op for dig selv, men lod andre og andet komme før dig
 • Har en krop og en sjæl, der føles slidt og tom for energi
 • Vil gøre op med alt det, du tror du skal (nå), og i stedet lære at gøre det, du ønsker og har brug for
 • Er ambitiøs på livet, men er endt i en uhensigtsmæssig måde at være i livet på.

Og til dig der nu eller meget snart:

 • Er færdig med at tilpasse dig ydre krav og normer uden at have dig selv med
 • Ikke længere vil gå på kompromis med dig selv samtidig med, at du har succes med det, du ønsker at bidrage til
 • Savner kvindeligheden, blødheden og sanseligheden i dig selv og at kunne bære dine følelser og din krop med stolthed

Du er mentalt stærk, men savner (en dybere) forbindelse til dit hjerte og din intuition. Efter forløbet vil du føle dig mere forbundet og i kontakt med dig selv, og vil kunne handle i overensstemmelse med essensen af både dine maskuline og feminine sider, med værdighed.

Du bliver hende der kan:

 • Koble din mentale kapacitet med din hjerteenergi og skabe ekstra-ordinære resultater - uden at slide
 • Anerkende dig selv mere end du søger anerkendelsen eksternt gennem dine præstationer
 • Både handle og restituere og holde din energibank i plus
 • Være med det svære, fordi du ved, hvordan du håndterer det fremfor at flygte og låse dig selv fast
 • Skabe ro og styrke inden i, fordi du kender dine egne ressourceknapper

Moduler, indhold, hvor og hvornår

Forløbet består af 6 undervisningsmoduler fra kl. 9-15.30 fordelt henover et halvt år, samt en individuel session.

Opstart midt september 2023, og afslutning primo februar 2024.

Rammer og form

Undervisningen vil altid tale ind til både krop, sind og sjæl.

Du vil fremelske og træne nye sider i dig selv og gøre dem til styrker, du også tager med udenfor gruppens fællesskab. Forankringen vil ske gennem fælles undervisning, 1:1 session, løbende inspiration imellem modulerne, delinger og makkerskaber - ligesom du også altid har mulighed for at række ud til mig undervejs.

Du skal intet præstere, men være indstillet på at give af dig selv - og få langt mere igen fra et fællesskab, hvor vi løfter hinanden. Forløbet kræver, at du er åben for at gå på opdagelse i dig selv, uden at dit hoved nødvendigvis vil forstå det hele. Altid i en kærlig ånd og med respekt for dig, og hvor du er i din proces.

Max. 8 deltagere, så jeg kan støtte dig hele vejen.

Forløbet er skabt til kvinder som længes efter mere, men ikke nødvendigvis ved, hvordan de skal åbne til de ukendte, sårbare, bløde og overgivende sider af sig selv, men mærker længslen.

Jeg kender følelsen, jeg var selv dér: På men aldrig helt tilstede. Klar men ikke i overskud. Dygtig til at give til andre, men ingen plejede relationen til mig.

Derfor er forløbet opbygget op, så det hjælper dig til at bryde ud af din skal og tage al dit lys, din kvindelighed, dit livsmod og din feminine kraft med ud i hverdagen sammen med alt det, du har at byde på allerede. Uden forsvar og facade. Med oprigtighed og stolthed. Og uden at du bliver hverken skinger eller går i (kvinde)kamp.

Du får:

 • 6 undervisningsdage
 • 1 individuel session med mig
 • Løbende inspiration tilsendt i form af lydfiler, små artikler eller videoklip, refleksionsspørgsmål eller lign. – alt sammen til at støtte og fastholde dig din udviklingsproces
 • Et frirum til at integrere dine maskuline og feminine sider til den komplette kvinde, du er
 • Adgang til og støtte fra mig undervejs i forløbet
fjer

Hvem er din underviser?

Jeg var HR Udviklingschef i Københavns Lufthavne, et anerkendt talent, rost og værdsat af ledelsen.
Det jeg fik anerkendelse for, var den jeg blev.
Så jeg excellerede, leverede og blev hurtigt forfremmet.
Indtil den dag det gik op for mig, at flere af mine medarbejdere grædende tryglede min chef om, at jeg ikke skulle komme tilbage efter min barsel.
Jeg var god til det relationelle opad og til siden i organisationen, men flere af mine medarbejdere slog sig på min meget direkte og ambitiøse stil – og jeg havde svært ved at forstå, hvad jeg gjorde ’forkert’.

Det fik mig til at stoppe op.
For jeg genkendte ikke de ord, mine medarbejdere beskrev mig med, men måtte indse, at jeg signalerede noget udadtil, som jeg ikke følte inden i.
2,5 år efter forlod jeg min arbejdsplads.
Også med grædende medarbejdere.
Men denne gang over, at jeg forlod dem.
For jeg var lykkedes med at hente mig selv hjem og blive den leder, jeg inderst inde er. Ikke den jeg var blevet ved at spille det maskuline spil, hvor jeg havde mistet kontakten til mig selv og andre.

Gennem mange års afsøgning af det maskuline og feminine i både sind, krop og sjæl kender jeg i dag vejen til at være en afbalanceret kvinde i kontakt med både mine maskuline og feminine essenser.

 • Jeg kender faldgruberne på vejen mellem for meget og for lidt til dét skifte indvendigt, der genskaber balancen til den ressourcefulde kvinde, du er.
 • Jeg lærer dig at leve i integritet med den, du er – og derfra skabe de resultater, du ønsker.

Er du ikke helt den kvinde, du inden i føler, du rummer? Hent hende hjem på Bringing back the Feminine og oplev friheden ved at kunne spille på alle dine tangenter.

Når du vil.
Som du vil.
Som den du er.
>>> Læs hele min historie her

Genopdag dig selv

Forløbet er en transformation fra én kvinde til en anden med langt flere facetter.

Det er, når vi fornægter, hvem vi er, at det bliver hårdt at være til. Det er tilbage til letheden og glæden.

Den kraft du har og bruger hver dag på at skabe alt det, du har, forsvinder ikke. Du vil fortsat have masser af styrke og kant, blot vil du opleve, at når du kobler det med din sårbarhed, din rummelighed og din blødhed, får du langt flere tangenter at spille på. Du bliver fri til at vælge din facon fra øjeblik til øjeblik.

På 6 måneder bygger vi sammen et fundament under alt det, du har allerede skabt, så du med større vished indeni kan bygge videre på det uden at miste dig selv i processen. Og uden at skulle opgive noget af det.

”Som deltager i Anjas undervisning inviteres man ind i et hjerterum, hvor energien er opløftende, optimistisk, positiv, kærlig, tillidsskabende og imødekommende. Det er uundgåeligt ikke at føle sig hjemme og åbne op for sit indre – også selvom man er i et rum fyldt af mennesker, man aldrig har mødt før. Anjas faciliteringsstil indbyder til åbenhed, fortrolighed, fordybelse og selvreflektion, og dagen foregår i et roligt og balanceret tempo som en stærk kontrast til vores hektiske hverdagsliv”.

Heidi Vilsfort, Director, Internal Communications & CSR, ALK

Pris og praktiske detaljer

Undervisningen foregår i Birkerød, og jeg sørger for drikke og lækre snacks i løbet af dagen. Frokost medbringer du selv.

EARLY BIRD PRIS ved tilmelding inden 1. august = 19.500 kr. inkl. moms. Herefter stiger prisen til 23.500 kr. inkl. moms.

Du har mulighed for at betale i rater – oplys blot om du ønsker det, når du tilmelder dig. Du kan også undersøge, hvorvidt det er muligt for dig at betale gennem bruttolønsordningen. Her betaler din arbejdsgiver, men trækker efterfølgende udgiften fra din bruttoløn. Det betyder, at du sparer skatten, idet en virksomheds betaling af uddannelsesudgifter ikke beskattes.

Har du brug for en uforpligtende snak for at fornemme, om vi er det rette match, er du selvfølgelig velkommen til at ringe til mig på 40 90 55 56.

Hvad giver forløbet din arbejdsgiver? 

Bringing back the Feminine gavner både den enkelte og arbejdspladsen. Derfor er det oplagt, at din arbejdsgiver varetager betalingen – eller at betalingen sker via bruttolønsordningen som skitseret ovenfor.

Mange virksomheder er dog ikke vant til at se potentialet i ’den feminine energi’, og jeg ved, at det kan være svært at formulere det forretningsmæssige output selv.

Her får du derfor 9 argumenter, som du kan gå til din chef med, når du skal vise, hvorfor dette forløb er en god investering:

 1. Du kommer til at skabe endnu bedre resultater, fordi du også bringer dine ubrugte (feminine) ressourcer i spil – dvs. trækker på alle de ressourcer, du rent faktisk rummer og har til rådighed
 2. Du bliver hurtigere til at træffe kompetente beslutninger, nå og opnå mere, fordi du forstår at veksle imellem og trække på både dine maskuline og feminine ressourcer - som hver for sig kan noget forskelligt og i samspil noget særligt
 3. Du kommer til at ”knække nødden hurtigere” og bliver dermed mere effektiv – fordi du får endnu større kontakt til din feminine energi (her bor kreativiteten og intuitionen)
 4. Du bliver i stand til at overskue og magte mere uden at presse dig selv for hårdt, fordi du lærer at tage vare på og styre din energi
 5. Du bliver bedre til at stå mere stærkt og roligt i en omskiftelig og stadig mere krævende arbejdskontekst – fordi du finder dit indre rolige og stærke ståsted
 6. Du opnår en indre ro og styrke, fordi du lærer at være og handle i integritet med dig selv
 7. Du lærer at åbne mere op for kreativitet, tillid og intuition i din måde at gå til opgaverne, kollegaerne og kunderne på
 8. Du løfter dig til et nyt niveau, hvor du ser nye handlemuligheder og er langt mere løsningsorienteret frem for at fokusere på problemer og begrænsninger
 9. Din evne til at skabe plads til balance og nydelse i din arbejdsdag og i dit liv generelt vil smitte positivt af på dine kollegaer: Du bliver en rollemodel for, hvordan man skaber plads til nydelse og balance i sin karriere og samtidig performer bedre end nogensinde.

"Af hjertet tak for din kærlige insisteren på alt det, der gør livet værd at leve og for at åbne mine øjne for, hvordan det bliver endnu bedre (og lettere at bære, når det er svært). Du står så flot i din integritet og er et lysende eksempel. Tak for at dele din sårbarhed og svære stunder, som er så inspirerende og trøstende."

Elisabeth Ludvig, Bestyrelsesleder & kommunikationsrådgiver